Fonder Nordnet har lämnat in ansökan till Finansinspektionen om att driva fondverksamhet. Ansökningstiden hos Finansinspektionen beräknas ta cirka sex månader, och verksamheten i det nya fondbolaget planeras påbörjas under våren 2022.

Det nya fondbolaget heter Nordnet Fonder och kommer att vara ett helägt dotterbolag till Nordnet Bank. De fonder som ska förvaltas av fondbolaget kommer att vara inriktade mot breda tillgångsslag och långsiktigt sparande. Nordnet Fonder kommer såväl lansera egna fonder som ta över ansvaret för de fonder som förvaltas av Öhman under Nordnets namn.

Carl Fredrik Lagerholm har utsetts till vd för fondbolaget. Han kommer närmast från Danske Bank där han bland annat varit vice vd för Danske Banks fondbolag, och har tidigare bland annat varit chef för fondadministration på Nordea.