Bank Finansinspektionen ger Nordnet Bank en anmärkning för brister i sin tjänst för intradagsblankning och Nordnet ska betala en sanktionsavgift på 100 miljoner kronor.

Finansinspektionen (FI) beslutade i december i fjol att inleda en sanktionsprövning mot Nordnet.

”Nordnet har inte uppfyllt de krav som enligt regelverket ställs på bankens tjänst för intradagsblankning. Banken har också haft brister i sina interna riktlinjer och rutiner, sin riskhantering och riskbedömning, samt i omsorgen om sina kunder”, skriver FI.

Nordnet uppmärksammade redan 2018 brister i sina rutiner för intradagsblankning. Trots det fortsatte banken att erbjuda tjänsten utan att åtgärda dessa brister. Det visar att banken inte har upprätthållit och tillämpat de rutiner som krävs för verksamheten, menar FI.