Aktie Finansinspektionen har delgivit Nordnet en bruttosoliditetsvägledning på 0,9 procent vilket innebär att nätmäklaren bör ha en bruttosoliditetsgrad överstigande 3,9 procent. Bolagets styrelse bedömer samtidigt att det finns utrymme för ytterligare utdelning i år. Det framgår av ett pressmeddelande.

Utöver minimikravet på svenska banker, som innefattar en bruttosoliditetsgrad om minst 3 procent, har Finansinspektionen möjlighet att meddela en vägledning för bruttosoliditet, vilket i praktiken innebär ett tillägg på minimikravet, förklarar bolaget.

”Finansinspektionen har dock möjlighet att addera individuella tillägg för respektive bank, och har tidigare uttalat sig att de förväntar sig att tillägget i de flesta fall kommer hamna i intervallet 0,2-0,5 procent. För Nordnet har dock Finansinspektionen gjort bedömningen att tillägget ska vara 0,9 procent”, kommenterar vd Lars-Åke Norling i pressmeddelandet.

Skälet till den högre procentsatsen uppges vara Nordnets affärsmodell, där kunderna själva förvaltar sina tillgångar.

Enligt pressmeddelandet uppgick bolagets bruttosoliditetsgrad, vid utgången av andra kvartalet, till 4,3 procent.

I tillägg till kravet på bruttosoliditet kommer nätbanken hålla en intern buffert och avser emittera en så kallad AT1-obligation, för att stärka kapitalbasen.

Nordnets styrelse bedömer samtidigt att det finns utrymme för ytterligare utdelning under innevarande räkenskapsår, utöver den redan utbetalda summan om 1:51 kronor per aktie, motsvarande cirka 32 procent av föregående års vinst.