Aktie Nordnet har presenterat uppdaterade finansiella mål inför fredagens kapitalmarknadsdag. Bland annat ska den årliga kundtillväxten ska uppgå till 15 procent. 

Vidare ska det genomsnittliga sparkapitalet per kund (definierat som det genomsnittliga kvartalsvisa sparkapitalet per kund de senaste tolv månaderna) uppgå till omkring 450.000 kronor.

Intäkter i relation till sparkapital (definierat som intäkter justerade för jämförelsestörande poster de senaste tolv månaderna i relation till det genomsnittliga kvartalsvisa sparkapitalet för samma period) uppgår till omkring 0,45 procent.

Justerade rörelsekostnader ska öka med omkring 5 procent per år.

Bolagets utdelningspolicy är oförändrad.