Nordnet satsar utomlands

Publicerad 2007-11-21 09:09

Nordnet lanserar idag, torsdag, Nordnet Finland och det innebär att fondkommissionärens tyngdpunkt alltmer kommer hamna utomlands.

”Potentialen för oss i Finland står de närmaste åren kanske i paritet med Danmark där vi visat att vi även på en mindre aktiemarknad kan nå god lönsamhet”, skriver Klas Danielsson, Nordnets VD, i delårsrapporten.

Han konstaterar att det krävdes stora insatser inför lanseringen av Nordnet Tyskland den 14 mars, men ser stor potential i landet.

”Under andra halvåret i år förväntar jag mig en stark kundtillströmning i samband med marknadsföringsinsatser, givet ett hyggligt börsklimat”, skriver Klas Danielsson.

Under 2005 planerar Nordnet att lansera produkter inom tjänstepension, kapitalpension och kapitalförsäkringar.

”Nordnet Pension kan komma att bli ett viktigt tillväxtområde för oss de kommande åren”, uppger Nordnet-chefen.

(Direkt)