Nordnet sänker målen

Publicerad 2012-10-18 08:46

Delårsrapport Nätbanken Nordnet redovisar ett resultat efter skatt på 22 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2012 (77,6). Resultatet per aktie uppgick till 0:13 kronor (0:44).

Rörelseintäkterna uppgick till 213 miljoner kronor (276), en nedgång med 23 procent. Nedgå

Rörelseresultatet minskade med 67 procent till 33,0 miljoner kronor, inklusive en nedskrivning av innehavet i marknadsplatsen Burgundy med 9 miljoner kronor.

Nordnets tidigare målsättning om att till i år dubbla omsättningen från 2007 års nivåer är inte längre aktuell.

”Det har hänt mycket under de senaste åren och både aktiemarknaden och våra intäktskällor ser helt annorlunda ut i dag”, säger bolagets nya vd Håkan Nyberg i rapporten.

Han anser att det är för tidigt att efter två månader som vd sätta upp externa finansiella mål.

Angående kostnadsnivån säger han:

”Vi har sedan andra halvåret 2011 legat kring en kostnadsnivå på 60 miljoner kronor i månaden, så även detta kvartal. I mitt tillväxtuppdrag börjar jag med att se hur vi kan öka intäkterna, men om marknaden går mot oss kan vi förstås behöva se över även kostnadssidan. I nuvarande marknadsläge känns de 60 miljonerna rimliga.”