Nordnet ökar vinsten

Publicerad 2014-04-23 08:38

Rapport Såväl rörelseresultat som resultat efter skatt ökar för nätbanken i första kvartalet.

Nordnet redovisar ett rörelseresultat på 95,3 miljoner kronor för det första kvartalet 2014 (70,4).

Rörelseintäkterna uppgick till 282 miljoner kronor (244).

Resultatet efter skatt blev 78,1 miljoner kronor (57,1). Resultatet per aktie uppgick till 0:45 kronor (0:33).

Antalet aktiva kunder vid periodens utgång var 404.100 (373.500).