Nordnet offentliggör obligationsprospekt och ansöker om upptagande till handel vid Nasdaq Stockholm

2023-03-23 15:10:00

Bolaget har i syfte att ansöka om upptagande till handel av obligationerna på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm upprättat ett noteringsprospekt som i dag har godkänts av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på bolagets webbplats www.nordnetab.com och Finansinspektionens webbplats www.fi.se. Ansökan om upptagande till handel har lämnats in och första dag för handel beräknas bli omkring den 27 mars 2023.

Cision