Blankning Nordnet Bank kommer att betala ut drygt 13 miljoner kronor till kunder inom ramen för bolagets aktielåneprogram. Utbetalningen avser det första kvartalet 2021.

Programmet går ut på att Nordnet lånar ut aktier som finns registrerade på inkluderade kontotyper till externa parter, exempelvis investmentbanker och kapitalförvaltare. Låntagarna betalar ersättning till Nordnet, som efter avdrag för agentens arvode delas lika mellan Nordnet och kunden.

Aktielåneprogrammet lanserades under slutet av 2018 och omfattar kunder med kapitalförsäkring, tjänstepension och privatpension. De aktier som gav mest ersättning under första kvartalet 2021 var Norwegian, Oasmia, Sivers, Diamyd och Enad Global 7.

”Flygbranschen är under stor strukturell press och har påverkats mycket negativt av corona. Norwegian har dessutom med sin tunga skuldsituation varit speciellt sårbart, och därför också extra eftertraktat bland blankarna. På topplistan i övrigt hittar vi ett antal olika branscher”, säger Nordnets Sverigechef Martin Ringberg.

Sedan aktielåneprogrammet startade 2018 har drygt 90 miljoner kronor gått tillbaka till spararna.

”Traditionellt finns två typer av avkastning för privatpersoner som investerar i aktier – positiv värdeförändring och utdelningar. Med vårt aktielåneprogram har vi skapat en tredje typ av avkastning, som tidigare varit förbehållen stora kapitalförvaltare och fonder”, framhåller Martin Ringberg.

I februari begränsade Nordnet utbudet av vilka aktier som är blankningsbara.

”Det handlar om att vi vill verifiera att vi i alla situationer har rätt rutiner och IT-stöd för att kunna kontrollera att vi har täckning i form av värdepapperslån avseende de aktier vi tillhandahåller för blankning. Under tiden vi genomför det arbetet tar vi ett steg tillbaka och minskar utbudet. De aktier vi tillhandahåller efter förändringen är lite större bolag med bra likviditet, det vill säga normalt sett inte småbolag. Vi hoppas kunna utöka utbudet av blankningsbara aktier inom kort”, uppgav Nordnets kommunikationschef Johan Tidestad då för Nyhetsbyrån Direkt.

I mars meddelades att Finansinspektionen beslutat att genomföra en undersökning mot Nordnet avseende intern styrning och kontroll i förhållande till blankningsförordningen. Bakgrunden var blankningstransaktioner som genomfördes av Nordnet-kunder i Moment Group i februari.