Sparande En positiv spartrend bland Sveriges kvinnor har brutits efter det privatekonomiskt tuffa 2022, visar Nordnets årliga sparundersökning.

Sedan 2020 genomför Nordnet en årlig undersökning om svenska kvinnors sparande inför Internationella kvinnodagen den 8 mars. 

Årets undersökning visade på ett trendbrott. För första gången sedan mätningarna började sjönk andelen kvinnor som uppger att de har ett tillräckligt stort eget sparande för att förändra den egna livssituationen, exempelvis lämna en relation eller byta arbete.

Andelen som svarade ja på frågan uppgick till 38 procent, en nedgång från 43 procent förra året. I den första undersökningen 2020 låg motsvarande andel på 35 procent. 

”Vi har för varje år sett en ökning av andelen kvinnor som har ett eget sparande, en mycket positiv utveckling. Men 2023 bryts tyvärr denna trend”, säger Nordnets sparekonom Frida Bratt i en kommentar. 

”En förklaring kan vara att börsfallet under fjolåret helt enkelt minskat värdet på sparandet så pass mycket att man inte känner att det är tillräckligt stort för att göra en betydande förändring av livssituationen. Höga elpriser och matpriser har därtill satt press på plånboken och minskat utrymmet för sparande”, tillägger hon. 

En försämrad konjunktur ökar risken för att det blir svårare för många att lägga undan pengar till det egna sparkontot, konstaterar Frida Bratt och uppmanar sedan alla som kan att fortsätta månadsspara. 

”Alla, både kvinnor och män, tjänar på att ha ett eget sparande vid sidan av det gemensamma sparandet i ett hushåll. Vi kan exempelvis komma till en punkt i livet där vi vill bryta upp från något, exempelvis byta arbete, byta bostadsort, prova att starta eget eller lämna en relation. Ett eget sparande kan göra detta möjligt, och därmed öka såväl tryggheten som frihetskänslan”, kommenterar sparekonomen. 

Likt en tidigare enkät från Swedbank visar Nordnets undersökning att kvinnor har en lägre risknivå i sitt sparande. Bland kvinnorna uppger 4 procent att de tar hög risk för att maximera avkastningen, vilket kan jämföras med 11 procent av männen. 

Samtidigt svarar 40 procent av kvinnorna i undersökningen att de prioriterar trygghet samt låg risk och därmed accepterar en lägre avkastning. Motsvarande siffra bland männen uppgår till 30 procent. 

Vid längre sparhorisonter kan den tydliga skillnaden mellan könen när det kommer till riskvilja bli problematisk, enligt Frida Bratt. 

”När det handlar om långsiktigt sparande som exempelvis det till pensionen, finns risk att värdet på kvinnors placeringar halkar efter om risknivån är för låg. I slutändan kan det faktiskt resultera i lägre pension för kvinnor”, säger sparekonomen i en kommentar.