Rapport Nätbanken Nordnet redovisar ett rörelseresultat på 578 miljoner kr för det fjärde kvartalet 2021. Analytikerna hade i genomsnitt räknat med 538 miljoner kr enligt en sammanställning gjord av Infront.

De totala intäkterna uppgick till 890 miljoner kr. Här låg analytikernas snittprognos på 849 miljoner kr.

Provisionsnettot uppgick till 641 miljoner kr, jämfört med väntade 626 miljoner kr.

En utdelning om 5,56 kr per aktie föreslås för helåret 2021 (1,51), jämfört med snittprognosen på 6,02 kr.