Nordnet minskar vinsten

Publicerad 2013-02-08 08:36

Rapport Nätmäklaren får se sin vinst falla till 53 miljoner kr efter skatt i fjärde kvartalet. Men antalet aktiva kunder ökar och Nordnet passar på att höja utdelningen.

Nätmäklaren Nordnet redovisar ett resultat efter skatt på 53 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2012 (58,1). Resultatet per aktie uppgick till 0:30 kronor (0:33).

Nettoomsättningen uppgick till 228 miljoner kronor (266). En utdelning om 0:70 kronor per aktie föreslås för helåret 2012 (0:65).

Antalet aktiva kunder var vid årsskiftet 366.600, vilket motsvarar en ökning med 7 procent under den senaste tolvmånadersperioden, och antalet aktiva konton 444.300.