Lars-Åke Norling, vd för Nordnet.

Rapporter Nätmäklaren Nordnet redovisar ett rörelseresultat för fjärde kvartalet förra året som var något högre än analytikernas förhandsprognos.

Nordnet levererar en rörelsevinst på 623 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2022. Analytikerna hade i genomsnitt räknat med 610 miljoner kronor enligt en sammanställning Infront gjort av tio estimat.

De totala intäkterna uppgick till 952 miljoner kronor. Här låg analytikernas snittprognos på 949 miljoner kronor.

Provisionsnettot uppgick till 426 miljoner kronor, jämfört med väntade 460 miljoner kronor. Räntenettot var 510 miljoner kronor mot förväntade 466 miljoner kronor.

Styrelsen föreslår en utdelning på 4,60 kr per aktie föreslås för helåret 2022, vilket är en minskning från året innan då den uppgick till 5,56 kr. Utdelningen var i linje med förväntningarna.