Nordnet köper nätmäklaren Stocknet

Publicerad 2007-11-21 09:30

Nordnet köper den norska internetmäklaren Stocknet för högst 178 miljoner kronor. Köpeskillingen utgörs av nyemitterade aktier för minst 50 miljoner och högst 90 miljoner kronor och resten i kontanter

Teckningskursen för aktierna är 6:47 kronor och emissionen kan ge en utspädning för befintliga aktieägare om lägst 4,7 procent och högst 8,2 procent. Ägare med 53,9 procent av rösterna i Nordnet har förbundit sig att rösta för förslaget.

”Förvärvet medför att Nordnet väsentligt stärker sin ställning på den nordiska marknaden. Förvärvet medför även att Nordnet går in i Tyskland”, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Stocknet har runt 24.000 aktiva depåkunder. Det egna kapitalet uppgår till 32 miljoner norska kronor.

I och med förvärvet blir Nordnet den största internetmäklaren på börserna i Stockholm, Köpenhamn och Oslo.

– Förvärvet medför betydande kostnads- och skalfördelar för oss inom IT, utveckling, administration, marknadsföring och branschsamarbeten, säger VD Klas Danielsson i pressmeddelandet.

Kostnadssynergierna beräknas till cirka 23,5 miljoner kronor per år.

Engångskostnader, bland annat nedskrivning av system beräknas till 25-30 miljoner norska kronor.

Goodwillen blir cirka 170 miljoner kronor. Preliminärt beräknas löpande goodwillavskrivningar på cirka 600.000 kronor per månad.

För kunderna kan detta på sikt betyda högre kostnader. Det är Stocknet som utmanat de svenska nätmäklarna med ett lågt minimicourtage. Nordnet tvingades då svara med ett ännu lägre minimicourtage genom den nya lågprismäklaren aktiedirekt där en affär kan kosta 9 kr. Frågan är vad som nu händer om den konkurrensen upphör.

MAGNUS ALFREDSSON/Direkt