Rapport Nätbanken Nordnet redovisar ett rörelseresultat på 830 miljoner kronor för det första kvartalet 2021 (367). I mitten av april meddelade Nordnet ett preliminärt rörelseresultat på just 830 miljoner kronor för det första kvartalet.

De totala intäkterna steg till 1.114 miljoner kronor (644).

Provisionsnettot ökade till 927 miljoner kronor (493) medan räntenettot blev 168 miljoner kronor (147).

Kreditförlusterna var 4 miljoner kronor (18).

”Ett stort intresse för aktier och fonder, kombinerat med en stark attraktionskraft för vår plattform bland alla typer av sparare, gör att vi kan visa på rekordutveckling för såväl kundrelaterade som finansiella nyckeltal”, skriver Nordnets vd Lars-Åke Norling.

”Alla våra marknader uppvisar tvåsiffriga procentuella ökningar i kundbasen jämfört med ett år tillbaka, och våra verksamheter i framför allt Danmark och Norge befinner sig i vad som närmast kan beskrivas som hypertillväxt när det gäller nya sparare”, uppger han.

Handelsaktiviteten har varit hög under kvartalet, framför allt i inledningen av perioden, noterar Nordnet-chefen.

”Handelsaktiviteten har fallit tillbaka något under kvartalet, om än från historiskt höga nivåer, och antalet affärer per dag har i mars minskat till i snitt 310.000 per dag från drygt 400.000 per dag i januari. Andra kvartalet har normalt sett en lägre aktivitet än första kvartalet, och innehåller något färre handelsdagar än årets första tre månader. Även om vi framöver återvänder till mer normaliserad handelsaktivitet är vår bedömning att vi har höjt vår lägstanivå betydligt, som en följd av vår väsentligt större kundbas”, uppger Lars-Åke Norling.

Nordnet noterades på Stockholmsbörsen i slutet av november.

Nordnet valde den 19 april att offentliggöra resultatet tidigare än planerat på grund av att marknadens förväntningar, i form av resultatprognoser från analytiker, väsentligt understeg det resultat som kommer att presenteras, hette det.

Den 13 april kom Nordnets konkurrent Avanza med en omvänd vinstvarning.