Nordnet har mest avslut på börsen

Publicerad 2007-11-21 09:07

Under april gjorde Nordnet 329.588 avslut på de nordiska börserna, vilket motsvarar i snitt 15.694 avslut per dag. Enligt Nordnets beräkningar var nätmäklaren därmed den största aktören i Norden mätt i antalet avslut med en andel på 7,3 procent.

SEB inklusive Enskilda var näst störst med 299.507 avslut, motsvarande 6,7 procent av avsluten.

Under första kvartalet var Nordnets andel 7,8 procent och SEB inklusive Enskildas andel var 6,5 procent.

Nordnets avslutsandel bland nätmäklarna var 39 procent under april, följt av Avanza som hade 22 procent. Under första kvartalet var motsvarande siffror cirka 42
procent respektive 19 procent.

Mätt i omsättning var Enskilda Securities den största aktören i SAX-handeln på Stockholmsbörsen under april månad med en marknadsandel på 10,8 procent av
omsättningen. Det framgick av statistik från Stockholmsbörsen tidigare i veckan.

(Direkt)