Budgivare höjer budet på Nordnet

Publicerad 2017-01-09 08:49

Aktier Öhmangruppen och Nordic Capital höjer budet på närbanken Nordnet till 38 kr kontant per aktie, från tidigare 37 kr. Det framgår av ett pressmeddelande.

Styrelsen rekommenderar enhälligt aktieägarna att acceptera budet från de befintliga storägarna som den 25 oktober 2016 lade ett första bud på att köpa ut banken från börsen. Acceptfristen löper ut den 23 januari.

Öhmangruppen och Nordic Capital kontrollerar tillsammans cirka 72,3 procent av samtliga Nordnet-aktier.

Det nya budet värderar samtliga aktier i Nordnet till 6 651 miljoner kr.

Budgivarna, genom bolaget NNB Intressenter, krävde först att bli ägare till mer än 90 procent av det totala antalet aktier i Nordnet, efter full utspädning. NNB Intressenter har nu frånfallit det villkoret. De villkor som framgår av erbjudandehandlingen som offentliggjordes den 2 december 2016 kvarstår i övrigt oförändrade.

NNB Intressenter har i sitt pressmeddelande vidare förklarat att ingen ytterligare höjning kommer att ske och att det erbjudna vederlaget i Erbjudandet om 38 kr för varje aktie i Nordnet därmed är slutgiltigt.

Öhmangruppen och Nordic Capital har genomfört en begränsad, bekräftande så kallad due diligence inför övertagandet. Inget som rimligen kan förväntas påverka aktiekursen framkom, enligt pressmeddelandet.