Rapport Nordisk Bergteknik, som är verksamt inom berghantering och grundläggning, rapporterar en fördubblad vinst samtidigt som omsättningen steg rejält. 

Nordisk Bergteknik redovisar ett rörelseresultat om 73,2 miljoner kronor för det andra kvartalet 2022 (36,2).

Nettoomsättningen uppgick till 911 miljoner kronor (491). Försäljningstillväxten var 86 procent och den organiska tillväxten uppgick till 25 procent.

Rörelsemarginalen blev 8,0 procent (7,4).

Resultat efter skatt blev 44,1 miljoner kronor (19,6). Resultatet per aktie uppgick till 0:78 kronor (0:67).