Nordic Waterproofing minskade vinsten

Publicerad 2017-11-07 08:06

Rapport Taktätningsbolaget Nordic Waterproofings resultat minskade under det tredje kvartalet. Men omsättningen steg.

Nordic Waterproofing redovisar ett resultat efter skatt på 65 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2017 (73,2). Resultatet per aktie uppgick till 2:70 kronor (3:04).

Rörelseresultatet blev 81 miljoner kronor (84).

Nettoomsättningen uppgick till 646 miljoner kronor (527). Försäljningstillväxten var 23 procent. Den organiska tillväxten uppgick till 5 procent.