Rapport Taktätningsbolaget Nordic Waterproofings nettoomsättning under tredje kvartalet 2019 ökade med 16 procent till 901 miljoner kr (778), varav organisk tillväxt uppgick till 10 procent. Företagsförvärv bidrog med 4 procent och valuta med 2 procent.

Ebitda-resultatet blev 137 miljoner kr (102), varav 13 miljoner avser effekter från IFRS 16. Rörelseresultatet uppgick till 109 miljoner kr (86).

Resultat per aktie före utspädning var 3,29 kr (2,97) och efter utspädning 3,25 kr (2,97).

Operativt kassaflöde var 145 miljoner kr (123), varav 13 miljoner kr avser effekter från IFRS 16.