NORDIC WATERPROOFING: EBITDA-RESULTAT 162 MLN KR 3 KV (176)

2022-10-25 08:03:47

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Taktätningsbolaget Nordic Waterproofing redovisar ett ebitda-resultat på 162 miljoner kronor (176) för det tredje kvartalet 2022.

Nettoomsättningen uppgick till 1.132 miljoner kronor (1.003). Försäljningstillväxten var 13 procent. Den organiska tillväxten uppgick till 4 procent.

Resultatet efter skatt blev 104 miljoner kronor (86).

Rörelseresultatet uppgick till 128 miljoner kronor (140).

"Den negativa utvecklingen för rörelseresultet förklaras av ett fåtal områden inom Products & Solutions som inte har samma höga marginaler som föregående år då marknadssituationen var starkare. Ebit inom Installation Services översteg klart föregående år", skriver vd Martin Ellis i rapporten.

Inom en relativt "rörlig makromiljö" ser bolaget en stabilisering av kostnader på insatsvaror, i vissa fall även minskningar.

"Vi har en god tillgång på insatsvaror och på kort sikt ser vi inte risker för störningar i försörjningskedjan. Våra prognoser för nybyggnation på våra huvudsakliga marknader är något negativa, medan efterfrågan på renovering verkar vara stabil", framhåller Martin Ellis.Direkt-SE