Rapport Styrelsen i Nordic Waterproofing drar tillbaka tidigare utdelningsförslag och föreslår att styrelsen får bemyndigande att dela ut 4,50 kr per aktie vid ett senare tillfälle. Det framgår av ett pressmeddelande.

Utdelningsförslaget låg tidigare även på 4,50 kr per aktie. Bolaget skjuter även upp årsstämman till den 15 juni.

”Det råder fortfarande osäkerhet om utvecklingen av den allmänna ekonomiska situationen, men vi anser nu att vi har tillräckligt med information för att kunna hålla vår årsstämma. När det gäller styrelsens utdelningsförslag ber vi årsstämman att bemyndiga styrelsen att ta beslut om en extra utdelning under tiden fram till årsstämman 2021 för att styrelsen ska ytterligare kunna utvärdera påverkan på Nordic Waterproofing från Covid-19-pandemin innan detta beslut fattas”, säger Ulf Gundemark, styrelsens ordförande.

Nordic Waterproofings nettoomsättning uppgick till 670 miljoner kr (569) under det första kvartalet 2020. Den organiska tillväxten uppgick till 14 procent.

Nettoomsättningen i Product & Solutions uppgick till 539 miljoner kr (445) och i Installation Services till 151 miljoner kr (138).

Ebitda-resultatet ökade till 32 miljoner kr (18) och rörelseresultatet ebit uppgick till 2 miljoner kr (-7). Resultat per aktie var -0,37 kr (-0,44).

Kassaflödet från den löpande verksamheten blev -86 miljoner kr (-61).