NORDIC PAPER: RÖRELSERESULTATET BLEV 40 MLN KR 3 KV

2022-10-28 07:36:29

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Specialpapperstillverkaren Nordic Paper redovisar ett rörelseresultat på 40 miljoner kronor (-14) för det tredje kvartalet 2022.

Rörelsemarginalen uppgick till 3,9 procent (-1,9).

Ebitda-resultatet ökade till 77 miljoner kronor (15) motsvarande en ebitda-marginal om 7,4 procent (2,1).

Nettoomsättningen uppgick till 1.037 miljoner kronor (711). Den per 31 december 2021 förvärvade verksamheten i Kanada bidrog med en nettoomsättning om 86 miljoner kronor.

Försäljningsvolymen uppgick till 61,9 tusen ton (62,0) varav 3,2 tusen ton var från förvärvad verksamhet.Direkt-SE