NORDIC IRON ORE: NETTORESULTAT BLEV -2,7 MLN KR (-1,6) 1 KV

2023-05-25 18:31:09

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Gruvprospekteringsbolaget Nordic Iron Ore redovisar ett resultat efter skatt på -2,7 miljoner kronor för det andra kvartalet 2022 (-1,6).

Intäkterna uppgick till 0 kronor (0).

Enligt Ronne Hamerslag, bolagets vd, ligger fokuset kortsiktigt på att slutföra ett långsiktigt avtal med Cargill och därmed säkerställa initial finansiering av platsarbete.

"Vi fortsätter intensiva förhandlingar med Cargill och ser positivt på möjligheten att slutföra förhandlingarna avseende leveranser, investering och det framtida samarbetet under innevarande år", skriver vd:n.Direkt-SE