Notering Nordic Asia är ett svenskt investmentbolag som investerar i börsnoterade kinesiska bolag med fokus på konsumentsektorn. I portföljen finns bolag som Xiaomi i telekom- och 5g-sektorn samt Tencent inom konsumentplattformar.

”Det vi fokuserar på är omställningen där Kina skiftar från exportledd till konsumentledd ekonomi. Det är ett långsiktigt skifte – just nu står konsumtion för 39 procent av Kinas BNP men den väntas gå upp till 50 procent de kommande åren”, säger bolagets vd och grundare Yining Wang i en tv-intervju med Nyhetsbyrån Direkt.

Bolagets målsättning är att nå en avkastning på 15 procent per år. Hur har den historiska avkastningen sett ut?

”De bolag som vi äger har haft en fin organisk tillväxt och det är den organiska tillväxten som driver den långsiktiga kursutvecklingen. Under det här året har det varit lite kämpigt för oss och vi är ned i nivå med marknaden. Mycket har drivits av oro makromässigt under sommaren men även till del av ökning av covidfall. Men just nu ser vi en vändning i marknaden. Vaccination i Kina går mot 80 procent men vi ser även ett sentimentsskifte där man tycker att värderingarna i förhållande till bolagens tillväxt och underliggande intjäning och marginal är gynnsam.”

Hur stort är portföljvärdet i dag?

”Just nu har vi tagit in 140 miljoner kronor i tidigare kapitalanskaffningsrundor och substansvärdet per aktie står i 8:40 kronor. I samband med nyemissionen avser vi att ta in 200 miljoner kronor med en utökningsoption på ytterligare 100 miljoner om intresset starkt. Tar vi det vi har nu, plus nyemissionen, kommer vi att ha ett substansvärde efter emissionen på 400-500 miljoner kronor.”

Ni har meddelat avsikt men inte kommit med prospekt ännu. Tror du att ni kommer att hamna på en substanspremie eller en substansrabatt?

”Det är en väldigt bra fråga och vi kommer snart att få veta det när vi släpper prospektet, men i de tidigare rundorna har vi tagit in kapital på substansvärdet.”

Makrofaktorer och covid har påverkat er under året, men vilka andra risker finns det som potentiell investerare i Nordic Asia?

Det många nordiska investerare tittar på är att förstå den regulatoriska risken som är en större fråga. Vi som inhemska investerare som jobbat operativt i Kina sedan 2014 har följt utvecklingen på nära håll och det handlar mycket om att förstå landets strategiska inriktning och investera i de sektorer som det är tydligt att landet kommer att satsa på och samtidigt undvika sektorer med kortsiktiga övervinster där sektorn kanske haft en snabb utveckling med vinster som inte är långsiktigt hållbara och som man vet kommer att behöva regleras”, säger Yining Wang.

Inför noteringen gör Nordic Asia en nyemission på 200 miljoner kronor före kostnader. För att täcka en eventuell överteckning i samband med erbjudandet kan ytterligare B-aktier motsvarande högst 100 miljoner kronor komma att emitteras. Erbjudandet och noteringen väntas slutföras under fjärde kvartalet 2021 runt den 16 december.