NORDEN: BOLAG INOM FÖRNYBAR ENERGI FÖLL, VINX30 -0,5%

2021-05-06 17:56:46

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) De nordiska börserna avslutade torsdagens handel på lägre nivåer, tyngt av ett flertal bolag inom förnybar energi samt rapportaktuella bolag. Samlingsindexet Vinx30 stängde ned 0,5 procent till nivån 1.243.

Det var en tung dag för Nordens aktier inom förnybarhet. Aktierna för vätgasbolaget Nel och solenergibolaget Scatec, båda noterade i Oslo, föll 10 respektive 8 procent. TDN skriver att det är en fortsättning av sektorrotationen från tillväxtaktier till värdeaktier, som pågått sedan mitten av januari.

Samma visa var det i Köpenhamn; energibolagen Vestas och Örsted såg aktierna retirera 6,6 respektive 2,6 procent.

I Helsingfors handlades OMXH25-indexet ned 0,3 procent till 5.153.

Stålbolaget Outokumpu rapporterade för kvartalet; nettoresultatet landade på 82 miljoner euro i det första kvartalet mot väntade 29,8. Omsättningen kom dock in marginellt lägre än väntat, samtidigt som ebitda-resultatet var 177 miljoner euro mot förhandstipsen på 129.

Fortsättningsvis spår bolaget att det justerad ebitda-resultatet kommer att vara högre eller i linje med utfallet i det första kvartalet.

Stålleveranserna väntas öka 0—5 procent under det andra kvartalet, jämfört med det första kvartalet.

Aktien handlades initialt upp, men dök sedan ned och avslutade handeln 1,9 procent lägre.

I Köpenhamn sjönk OMXC25-indexet 1,2 procent till 1.751.

Hörhjälpsbolaget GN Store Nords aktie handlades ned 6,9 procent, efter bolagets rapport. Omsättningen och ebita-resultatet kom in exakt som väntat.

Bolaget initierar även ett nytt program för återköp av egna aktier för 2,5 miljarder danska kronor.

OBX-indexet i Oslo tappade 0,6 procent till 950, tyngt av tidigare nämnda Nel.Direkt-SE