NORDEN: BANKER OCH ENERGI SJÖNK SOM STENAR, VINX 30 -2,4%

2023-03-15 17:36:56

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) De nordiska börserna föll brant på onsdagen efter nya orosmoln i banksektorn, som även sänkte oljepriserna. Samlingsindexet Vinx 30 dök 2,4 procent till 1.309.

Oron härstammade från den schweiziska banken Credit Suisse. Enligt bankens ordförande är statligt stöd inte aktuellt och storägaren Saudi National Bank sade att den inte kommer att ge mer ekonomiskt stöd. Credit Suisse-aktien rasade i Zürich på beskeden.

I Danmark föll Danske Bank och Jyske Bank med 5,8 respektive 6,2 procent. Sydbank inledde däremot onsdagshandeln upp, men drogs sedan med i bankoron och avslutade dagen ned 4,1 procent. Banken har höjt sin vinstprognos för helåret 2023.

Bland de enstaka vinnarna fanns hörhjälpsbolaget GN Store Nord efter en uppgång på 1,3 procent. GN meddelade mindre än ett dygn innan årsstämman att förslaget för en nyemission på upp till 7 miljarder danska kronor dras tillbaka. Branschkollegan Demant föll samtidigt 5,5 procent.

Danmarks storbolagsindex OMXC25 handlades ned 2 procent till 1.716.

Än värre gick det för Oslobörsen, som straffades med en nedgång på 3,9 procent till 1.056 parallellt med att oljepriserna pressades rejält.

Oljebolagen Aker BP och Equinor retirerade 5,8 respektive 5,0 procent, samtidigt som andra bolag i oljesektorn, som servicebolag och tankrederier, rasade.

Helsingforsbörsens OMXH25 sjönk 1,1 procent till 4.825 med inte en enda aktie på grönt. Även här pressades banker och Nordea sågs i botten efter ett tapp på 7,5 procent, trots att bankens ordförande Stephen Hester gjort ett aktieköp på 4,4 miljoner kronor.Direkt-SE