Rapport Nordea redovisar ett resultat som var högre än väntat. Banken inleder ett återköpsprogram där aktier för som mest 2 miljarder euro ska köpas tillbaka.

Nordea redovisar ett rörelseresultat på 1.268 miljoner euro för det tredje kvartalet 2021. Analytikerna hade i genomsnitt förväntat sig 1.198 miljoner euro enligt Infronts sammanställning av 22 analytikers prognoser.

De totala intäkterna summerade till 2.344 miljoner euro. Förväntat var 2.337 miljoner euro.

Nordea hade kreditåtervinningar på 22 miljoner euro (+19). Förväntningarna låg på kreditförluster på 53,5 miljoner euro.

Nordeas räntenetto under det tredje kvartalet 2021 blev 1.226 miljoner euro, jämfört med 1.232 miljoner euro i det andra kvartalet. Utfallet var något lägre jämfört med Infronts analytikersnittestimat på 1.233 miljoner euro.

Bankens provisionsnetto på 870 miljoner euro var högre än analytikernas snittprognos på 847 miljoner euro. Utfallet kan också jämföras med ett provisionsnetto på 878 miljoner euro i det andra kvartalet.

”Räntenettot och avgifts- och provisionsnettot bidrog mest till intäkterna under kvartalet och ökade med 7 respektive 19 procent, jämfört med samma kvartal i fjol. Rörelseresultatet ökade med 17 procent, trots mer utmanande förhållanden på finansmarknaderna”, uppger vd Frank Vang-Jensen i rapporten.

Inleder återköpsprogram

Nordea inleder ett återköpsprogram på upp till 2 miljarder euro, med start den 22 oktober eller så snart som möjligt därefter, och avslutas den 30 april 2022.

Upp till 12,35 procent av aktierna i bolaget kan komma att rymmas inom maxbeloppet.

Nordea för en dialog med ECB om ett eventuellt uppföljande återköpsprogram och räknar med att lämna in en formell ansökan i början av 2022. Detta inom ramen för det bemyndigande som styrelsen erhöll på den ordinarie bolagsstämman den 24 mars 2021.