Aktie Nordeas styrelse vill ha mandat att återköpa upp till 500 miljoner av Nordeas egna aktier, motsvarande cirka 12,35 procent av alla aktier i bolaget, i enlighet med bankens utdelningspolicy att fortlöpande utvärdera möjligheten att använda aktieåterköp för att dela ut överskottskapital. Det framgår av kallelsen till årsstämman.

Inför förra vårens årstämma ville styrelsen ha mandat att återköpa 225 miljoner aktier, motsvarande cirka 5,56 procent av alla aktier i bolaget.

På onsdagen uppgav Nordeas största ägare Sampo att de avser minska sitt innehavet i Nordea betydligt under de nästkommande 18 månaderna. Det har spekulerats om att Nordea kan komma att rikta ett återköpsprogram till Sampo.

När svenska staten ville minska sitt tidigare stora innehav i Nordea för ett antal år sedan låg det möjliga säljtrycket som en våt filt över Nordea-aktien under en tid.

I bokslutet i början av februari meddelade Nordea att utdelningen för 2020 föreslås bli 0,39 euro per aktie, och föreslås betalas ut i september.

”Dessutom kommer styrelsen i februari att besluta om utdelning av 0,07 euro per aktie som en första utbetalning av den försenade utdelningen för 2019 på 0,40 euro per aktie”, skrev banken.

Styrelsen föreslog att den ordinarie bolagsstämman bemyndigar styrelsen att betala ut den återstående delen av utdelningen för 2019 (0,33 euro per aktie) och utdelningen för 2020 (0,39 euro per aktie) – totalt 0,72 euro per aktie – efter september 2021, i linje med Europeiska centralbankens rekommendation, uppgav banken då.