Rapport Nordea redovisar ett rörelseresultat på 1.013 miljoner euro för det fjärde kvartalet 2019. Det kan jämföras med ett snittestimat om 955 miljoner euro utifrån Infronts sammanställning av 18 analytikers prognoser.

De totala intäkterna uppgick till 2.294 miljoner euro, mot snittestimatet på 2.257 miljoner euro. Utfallet innefattar en engångsintäkt på 138 miljoner euro som Nordea hade kommunicerat inför rapporten.

Utdelningen föreslås bli 0:40 euro per aktie (0:69), att jämföra med förväntade 0:40 euro. Nordea hade indikerat en utdelning om just 0:40 euro per aktie i samband med föregående rapport.

Nordeas räntenetto ökade med 3 procent i lokala valutor under det fjärde kvartalet 2019 till 1.108 miljoner euro, från 1.083 miljoner euro i det tredje kvartalet. Utfallet var 2 procent bättre än Infronts analytikersnittestimat på 1.084 miljoner euro.

Utlåningsmarginalerna var pressade medan upplåningskostnaderna förbättrades, skriver Nordea om räntenettoutvecklingen under kvartalet.

”Räntenettot har förbättrats stadigt under de senaste kvartalen. Vi såg ökande volymer samtidigt som marginalpressen gradvis avtog”, kommenterar Nordeas vd Frank Vang-Jensen.

Nordeas provisionsnetto på 775 miljoner euro var också 2 procent bättre än analytikernas snittprognos. Utfallet var en ökning om 3 procent mot det tredje kvartalet.

Frank Vang-Jensen framhåller att avgifts- och provisionsintäkterna ökade under fjärde kvartalet i och med utlåningsintäkterna förblev höga och sparandeintäkterna starka.

Intäktsraden nettoresultat av poster till verkligt värde ökade med 26 procent från föregående kvartal. Kundområdena förbättrades och även Group Treasury bidrog positivt. Kvartalsutfallet vid 266 miljoner euro för denna intäktsrad var 12 procent bättre än analytikernas snittestimat enligt Infront.

”Nettoresultatet av poster till verkligt värde förbättrades något jämfört med föregående kvartal, samtidigt som marknadsläget är fortsatt utmanande”, kommenterar Frank Vang-Jensen.

Snittestimatet som Nyhetsbyrån Direkt använder i rapporttelegram är baserat på estimat från minst tre analytiker i en sammanställning av Infront. Gruppen som bidragit till snittestimatet utgör en del av det totala antalet analytiker som löpande följer bolaget och gör estimat över kvartalsresultat. Snittestimatet bör därför ses som en indikation om var förväntningarna ligger.