Rapport Nordea redovisar ett resultat klart över analytikernas förväntningar. Dessutom var kreditförlusterna lägre än väntat.

Nordea redovisar ett rörelseresultat på 599 miljoner euro för det första kvartalet. Det kan jämföras med ett snittestimat om 431 miljoner euro utifrån Infronts sammanställning av 23 analytikers prognoser.

De totala intäkterna uppgick till 2.001 miljoner euro, mot snittestimatet på 2.043 miljoner euro.

Kreditförlusterna uppgick till 154 miljoner euro. Här var snittestimatet 351 miljoner euro.

Nordeas räntenetto ökade med 2 procent i lokala valutor under det första kvartalet 2020 till 1.109 miljoner euro, från 1.108 miljoner euro i det fjärde kvartalet. Utfallet var 1 procent bättre än Infronts analytikersnittestimat på 1.094 miljoner euro.

Den sekventiella ökningen berodde främst på högre volymer och ökade marginaler, skriver Nordea.

Nordeas provisionsnetto på 765 miljoner euro var 5 procent bättre än analytikernas snittprognos. Utfallet kan jämföras med 775 miljoner euro i fjärde kvartalet. Den sekventiella minskningen berodde på lägre förvaltat kapital till följd av lägre börskurser, lägre kortavgifter på grund av minskad efterfrågan i mars och en minskning av avgifterna från utlåningen från en relativt hög nivå under förra kvartalet.

Intäktsraden nettoresultat av poster till verkligt värde minskade med 59 procent från föregående kvartal. Kvartalsutfallet 109 miljoner euro för denna intäktsrad var 42 procent sämre än analytikernas snittestimat enligt Infront.

”Den kraftiga nedgången berodde främst på värdejusteringar i både Markets- och Treasury-enheterna till följd av lägre räntor, större ränteskillnader och lägre marknadskurser. Resultatet från de underliggande kundtransaktionerna förbättrades både jämfört med första kvartalet 2019 och förra kvartalet”, skriver Nordea.

Kärnprimärkapitalrelationen var per den 31 mars 16,0 procent. Här väntades 16,4 procent.

Snittestimatet som Nyhetsbyrån Direkt använder i rapporttelegram är baserat på estimat från minst tre analytiker i en sammanställning av Infront. Gruppen som bidragit till snittestimatet utgör en del av det totala antalet analytiker som löpande följer bolaget och gör estimat över kvartalsresultat. Snittestimatet bör därför ses som en indikation om var förväntningarna ligger.