Analys Tillväxten för Swedish Match tobaksfria nikotinprodukt Zyn, årliga prishöjningar för snuset i Skandinavien och återköp av egna aktier lägger grunden för att vinsten per aktie bör stiga med över 15 procent per år de kommande åren. Det skriver Nordea Markets i en analys där riktkursen för tobaksbolaget höjts till 750 kronor från 645 kronor samtidigt som rekommendationen köp upprepas.

Nordea pekar på den kraftiga tillväxten inom kategorin nikotinportioner, en kategori där Swedish Match i dag har en 75-procentig andel av USA-marknaden. Under de kommande tio åren väntas den globala nikotinportionskategorin ha ökat till att utgöra 30 procent av den totala snus/nikotinportionsmarknaden.

Nikotinportioner enskilt spås generera ett ebit-resultat på 4,4 miljarder kronor 2024, enligt Nordea, lika mycket som Swedish Match-koncernens totala ebit-resultat bara för några år sedan.

Nordea räknar vidare med att Swedish Match kommer att behålla sin nuvarande skuldsättningsnivå, vilket borde ge stort utrymme för återköp av egna aktier och utdelning.