Aktie Att Ericsson inte höjde sina finansiella mål för 2020 och 2022 inför tisdagens kapitalmarknadsdag utgör en besvikelse för marknaden. Det skriver Nordea i en snabbkommentar efter att Ericsson på måndagskvällen kommit med en uppdatering kring målen och lanserat nya långsiktiga mål.

”På ytan ser de långsiktiga ambitionerna och utsikterna positiva ut men om man gräver djupare lämnas flera fundamentala frågor obesvarade. Marknaden kommer att vara besviken över faktumet att Ericsson inte gör några uppgraderingar av nuvarande koncernmål för 2020 och 2022”, skriver Nordea i kommentaren.

Målet för 2022 blev mer tydligt med justerade separata marginalmål för de olika segmenten, men bolaget gav inga mål för försäljningen för 2022, vilket existerade för 2020, skriver banken.

Ericssons nya långsiktiga mål, efter 2022, är en justerad ebita-marginal på 15-18 procent och ett fritt kassaflöde på 9-12 procent av försäljningen.

”Även om bolaget nu också siktar på tillväxt från företagsmarknaden inkluderar de nya långsiktiga målen inte några försäljningsmål – inte ens relativt marknadstillväxten”, skriver banken.

Nordea ifrågasätter också om det kommer att bli möjligt att göra avsevärda investeringar i företagsmarknaden och simultant uppnå en marginalförbättring om inte planen inkluderar ett mer materiellt förvärv, som Juniper Networks, enligt analysen.

Banken efterlyser svar från Ericsson på bland annat hur bolaget ska nå sina långsiktiga mål och hur försäljningsutsikterna ser ut efter 2020.

Vid 9.35-tiden hade Ericsson gått ned 4,1 procent till 102:50 kronor på Stockholmsbörsen. Hittills i år har aktien stigit omkring 26 procent.

Den webbsända kapitalmarknadsdagen inleds klockan 15.00 på tisdagen.