Nordea turvaamassa tyttöjen taloustaitoja

2021-10-08 13:00:19

Nordea tukee monin eri tavoin (https://www.nordea.com/fi/uutiset/kenellakaan-ei-ole-varaa-olla-taloustaidoton) lasten ja nuorten talousosaamista ja talouslukutaitoa. Pankin yhteiskuntavastuutyö onkin keskitetty näiden teemojen edistämiseen. Työtä toteutetaan vapaaehtoisvoimin esimerkiksi erilaisissa työpajoissa. Useimmiten nuoria puhututtavat muun muassa tulojen ja menojen suhde sekä säästäminen. Mutta entä silloin kun rahan käsittely tai muut talouden perusasiat eivät ole olleet osa arkea?

Plan tukee yhdessä yhteistyökumppaniensa kanssa Suomeen oppivelvollisuusiän loppupuolella saapuneita maahanmuuttajanuoria. Kohderyhmänä ovat nuoret, jotka ovat asuneet Suomessa noin 1-4 vuotta.

"Nordealaisten vapaaehtoisten panos on ollut Planin maahanmuuttajatyölle korvaamaton. Nuoret ovat kohdanneet uusia aikuisia, joilta on voinut kysyä vaikeita raha-asioita turvallisessa ympäristössä. He ovat saaneet arvokasta palautetta työhaastatteluja harjoitellessa sekä nähneet, mitä monimuotoinen työyhteisö voi arjessa olla", sanoo Hanna Nurmi, Plan International Suomen maahanmuuttajatyön päällikkö.

Nordea on ollut Planin työelämähankkeissa mukana yhtenä yhteistyökumppanina useamman vuoden ajan. Pankkina Nordean rooli on tukea nuoria talousasioissa ja jakaa tietoa suomalaisesta talouskulttuurista. Kohtaamiset ovat olleet mieleenpainuvia:

"Planin työelämähankkeissa olen kohdannut nuoria monista erilaisista lähtökohdista. Tulen aina muistamaan sen, kun erityisesti hankkeessa mukana olleille tytöille on valjennut, että Suomessa heidän rahansa ovat todellakin heidän omiaan, eivätkä esimerkiksi heidän isänsä tai veljensä. Tuntui merkitykselliseltä jakaa tytöille tällaista tietoa", kertoo työelämähankkeessa vapaaehtoisena toiminut nordealainen.

Nordean yhteiskuntavastuutyön periaatteisiin kuuluu, että taloustaidot kuuluvat kaikille.

"Puutteellinen tieto talousasioista voi pahimmillaan johtaa syrjäytymiseen suomalaisesta yhteiskunnasta. Näemme, että erityisesti osa Suomeen saapuvista tytöistä on tässä haavoittuvassa asemassa, minkä vuoksi yhteistyömme Planin kanssa on erityisen tärkeää. Työ jatkuu", toteaa Nordean yhteiskuntavastuujohtaja Pirjo Kuusela.

Planin Tyttöjen päivää voi tukea osoitteessa: www.plan.fi/tyttojen-paiva

Lisätietoja:

Pirjo Kuusela, p. 040 826 2032
Nordean viestintä, media@nordea.fip. 09 4245 1006

Cision