Konjunktur Skyhög inflation har fått centralbankerna att byta fot och signalera kraftiga åtstramningar. Konjunkturen hänger på en skör tråd och vi står inför en ekonomisk prövning som är större än på länge, och tillväxten i hushållens konsumtion avstannar. Det skriver Nordea i en konjunkturprognos på onsdagen döpt till "Under press".

Sveriges BNP väntas öka med 3,0 procent i år och 0,8 procent nästa år. I föregående prognos, i januari, väntades BNP stiga 3,7 procent i år och 1,7 procent 2023.

Räntekänsligheten är stor samtidigt som Riksbanken förväntas höja reporäntan vid varje möte, och totalt med 1,25 procentenheter till i början av nästa år.

”Fallande bopriser avgörande”

Det fördubblar räntekostnaderna för många och får hushållen att hålla hårt i plånboken. Bostadspriserna faller med 10 procent från topp till botten och tillväxten i hushållens konsumtion stannar av. Bostadsbyggandet har redan toppat och minskar kraftigt nästa år.

– Det är de fallande bopriserna som är avgörande för att konsumtionen i landet minskar. Det är den sköra tråden, säger Torbjörn Isaksson, chefsanalytiker, Nordea, i en kommentar.

– Trots offentliga investeringsbehov förblir därmed de totala investeringarna oförändrade. BNP-tillväxten stannar på mediokra 1 procent nästa år, säger Annika Winsth, Nordeas chefekonom, i en kommentar.

Heta ekonomier behöver kylas av och i den bästa av världar går vi in i en önskvärd avmattning nästa år. I ett sämre scenario tvingas centralbankerna ta i mer för att få bukt med inflationen. Risken för en djupare lågkonjunktur går inte att utesluta.

”Löneutvecklingen når 4 procent”

Arbetsmarknaden är samtidigt het i närtid. Arbetslösheteten väntas sjunka till 6,8 procent i år och 6,5 procent nästa år, enligt Arbetsförmedlingen. Hög inflation i kombination med brist på kompetens driver upp löneökningarna till 2,8 procent i år och 3,8 procent nästa år.

– Arbetslösheten tangerar den lägsta nivån sedan 1994 och löneförväntningarna stiger och fortsätter stiga, säger Susanne Spector, chefsanalytiker, Nordea i en kommentar.

Hon räknar med att den fortsatta löneutvecklingen når 4 procent senare under året.

Inflationen förblir mycket hög i år, men faller tillbaka nästa år då global och svensk tillväxt mattas av. KPIF-inflationen väntas uppgå till 5,8 procent i år och 2,5 procent nästa år, skriver Nordea i konjunkturprognosen.

Riksbanken fortsätter att trampa på bromspedalen och höjer räntan för att försöka få  inflationen att falla tillbaka till nära målet på något års sikt. Inte minst är det centralt för Riksbanken att slå vakt om inflationsmålet inför löneförhandlingarna som drar i gång i höst, menar Annika Winsth.

”Inhemsk efterfrågan dämpas”

”Eftersom vi bedömer att inflationen faller tillbaka under nästa år, samtidigt som i synnerhet den inhemska efterfrågan dämpas, avslutas Riksbankens räntehöjningscykel tidigt under 2023”, skriver Nordea.

Riksbankens snabba omsvängning i åtstramande riktning ger kronan stöd, men oro på marknaderna och farhågor om en svag tillväxt i den räntekänsliga svenska ekonomin kan verka i motsatt riktning. Nordea räknar därför med EUR/SEK på cirka 10,40 under 2022, mot 10,55 i dag.


Nordea                     2022    2023
BNP 3,0% 0,8%
KPIF 5,8% 2,5%

Bild: BNP-prognos

 

image