NORDEA: STRESSTEST BEKRÄFTAR MOTSTÅNDSKRAFTIG KAPITALPOSITION

2021-07-30 18:20:15

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Ett stresstest, som utförts av Europeiska bankmyndigheten (EBA), bekräftar Nordeas motståndskraftiga kapitalposition.

Det framgår av ett pressmeddelande från banken på fredagen.

I det negativa stresscenariot, som grundas på konservativa antaganden för de nordiska länderna, räknar EBA med att Nordeas kärnprimärkapitalrelation kan sjunka från 17,1 procent i slutet av 2020 till 13,4 procent i slutet av 2023.

"Detta skulle fortfarande vara klart över kapitalkravet, inklusive kapitalbufferten", kommenterar Nordea och påpekar att testet inte föranleder några ändringar i bankens kapitalplanering eller kapitalmål.

Den redovisade kärnprimärkapitalrelationen vid utgången av andra kvartalet 2021 var 18,0 procent, uppger bolaget vidare.

Den framåtblickande analysen avser perioden 2021-23 och undersöker finansinstitutens förmåga att stå emot negativa ekonomiska chocker.Direkt-SE