Sektor Nordea kommer att stänga ned sin ryska verksamhet, meddelar banken på sin hemsida.

”I linje med Nordea-koncernens strategi ligger fokus på kärnkunder i den nordiska regionen. Därför har Nordea beslutat att minska sitt nätverk av internationella bankkontor, inklusive att stänga ned och likvidera Nordea Bank Ryssland”, skriver storbanken.

Nedstängningsprocessen kommer att fokusera på att säkerställa en smidig migration och nedstängning av kundaktiviteter samt att ta hand om personalen under processen, uppger banken.

Under 2015 meddelade Nordea att banken upphörde med sin utlåning till ryska hushåll för att fokusera på företagsutlåning. I början av 2019 meddelade Nordea en nedskrivning av goodwill-värdet i balansräkningen avseende sin ryska verksamhet.

”Nordea har, som ett led i en medveten minskning av risken i banken, minskat sin utlåning i Ryssland med mer än 60 procent sedan 2014, inklusive en avyttring av privatlåneportföljen”, noterade Nordea då.