NORDEA: SPÅR AVKASTNING PÅ EGET KAPITAL ÖVER 13% 2023

2023-02-02 06:43:33

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Under det fjärde kvartalet gynnades Nordeas inlåningsmarginaler av återgången till ett mer normalt ränteläge, och banken räknar med att räntenettot fortsatt gynnas av det högre ränteläget under 2023.

Det skriver Nordeas vd Frank Vang-Jensen i bankens bokslutskommuniké.

Han tillägger dock att de makroekonomiska trenderna även har haft negativa effekter på andra områden.

"Allt högre levnadskostnader och ökande osäkerhet i ekonomin har haft en negativ effekt på den nordiska bolånemarknaden och lett till minskade transaktionsvolymer och lägre utlåningsmarginaler i hela Norden", skriver Nordea-vd:n.

Efterfrågan på lån bland bankens företagskunder var fortsatt hög, enligt Frank Vang-Jensen.

Nordeas förvaltade kapital minskade under fjärde kvartalet till följd av turbulensen på finansmarknaderna med 13 procent på årsbasis, men ökade med 5 procent från närmast föregående kvartal.

"För 2023 är vår plan att bibehålla en strikt kostnadskontroll samtidigt som vi fortsätter att öka våra intäkter snabbare än våra kostnader och investera för att bli en ännu starkare bank", skriver Frank Vang-Jensen.

Vad beträffar kreditkvaliteten har Nordea i fjärde kvartalet, efter en bedömning av hur det högre kostnadsläget och minskad köpkraft kan påverka kunderna, utökat bufferten med 20 miljoner euro till 585 miljoner.

Frank Vang-Jensen skriver vidare att banken räknar med en avkastning på eget kapital som överstiger 13 procent även under 2023. Nordea ska också lämna en uppdatering om sitt mål för 2025 mot slutet av innevarande år.Direkt-SE