Rapport Nordea slog analytikernas förväntningar när det gäller resultat, intäkter, räntenetto och provisionsnetto. 

Nordea redovisar ett rörelseresultat på 1.281 miljoner euro för det fjärde kvartalet 2021. Analytikerna hade i genomsnitt förväntat sig 1.229 miljoner euro enligt Infronts sammanställning av 22 analytikers prognoser.

De totala intäkterna summerade till 2.438 miljoner euro. Förväntansbilden var 2.399 miljoner euro.

Kreditförlusterna landade på 56 miljoner euro. Förväntningarna låg vid 52,9 miljoner euro.

Utdelningen föreslås bli 0:69 euro per aktie, att jämföra med förväntade 0:65 euro. Året innan var utdelningen 0:39 euro per aktie.

Nordeas räntenetto under det fjärde kvartalet 2021 blev 1.255 miljoner euro, jämfört med 1.226 miljoner euro i det tredje kvartalet. Utfallet var 1 procent bättre jämfört med Infronts analytikersnittestimat på 1.241 miljoner euro.

”Uppgången berodde främst på högre utlåning till små och medelstora företag, förbättrade marginaler på inlåningen och högre avgiftsintäkter från utlåningen. Dessa motverkades delvis av lägre marginaler på bolån, främst till följd av högre NIBOR”, skriver Nordea i rapporten.

Bankens provisionsnetto på 920 miljoner euro var också högre, 2 procent, än analytikernas snittprognos på 899 miljoner euro. Utfallet kan också jämföras med ett provisionsnetto på 870 miljoner euro i det tredje kvartalet.

Den sekventiella ökningen berodde främst på högre intäkter från sparande och placeringsprovisioner samt utlåningsavgifter, skriver Nordea.