Räntan Den ihållande inflationen gör att Riksbanken höjer med 50 punkter både i juni, september och november. Samtidigt kan en höjning med hela 0,75 procentenheter inte uteslutas nästa vecka. Det menar Nordeas Torbjörn Isaksson i en färsk ränteprognos.

”Oväntat hög inflation leder till en kraftigare åtstramning av penningpolitiken senare i år än vad vi tidigare har räknat med. Vi ändrar vår prognos för andra halvåret i år och räknar med en styrränta på 1,75 procent vid årsskiftet”, skriver Isaksson.

Den nya prognosen innebär en större räntehöjning i november än tidigare bedömt, med 50 punkter i stället för 25 punkter. Samtidigt ligger prognosen för 50-punktershöjningar i juni och september kvar.

Men osäkerheten om inflationen och penningpolitiken är fortsatt stor.

”Det innebär bland annat att tajmingen för räntejusteringarna är svårbedömd. Det finns flera andra tänkbara alternativ för när räntan kan höjas. Till exempel kan en räntehöjning med 75 punkter inte uteslutas den 30 juni. Ett annat tänkbart scenario är att räntan höjs mellan de ordinarie penningpolitiska mötena, till exempel i mitten av augusti efter att inflationsutfallen för juni och juli har publicerats. En bidragande orsak till det är att det är nästan tre månader mellan de ordinarie penningpolitiska mötena i juni och september”, skriver Isaksson.

Nordea dock att Riksbanken kommer lämna styrräntan oförändrad nästa år.

”En nedgång på bostadsmarknaden och pressade hushåll är viktiga skäl till att vi räknar med att Riksbanken lämnar styrräntan oförändrad under nästa år. Hushållen drabbas från flera håll. Hög inflation och stigande ränteutgifter urholkar köpkraften samtidigt som fallande börskurser och sjunkande bostadspriser minskar förmögenheten. Det säkerhetspolitiska läget i Europa skapar osäkerhet och lägger sordin på stämningsläget. Därtill har hushållens egna finansiella sparande varit noll de senaste kvartalen. Med andra ord har det tidigare höga sparandet redan fallit tillbaka och utrymmet att öka konsumtionen är mer begränsat”, skriver Isaksson.