Analys SAS sliter fortsatt likt de flesta andra flygbolagen i spillrorna av covid-19, konstaterar Nordea Markets i en analys där aktien sänks till sälj från behåll och ges riktkursen 1:20 kronor, en potentiell nedsida på 84 procent från måndagens stängning.

Efterfrågan var ned med 75 procent i juli och det råder hög sannolikhet för att den låga efterfrågan för flygresor kommer bestå, varför Nordea Markets reviderar ned sina estimat för räkenskapsåret 2020 från en förlust om 3,6 miljarder kronor till en förlust på 9,4 miljarder.

”Vi sänker också avsevärt våra estimat för räkenskapsåren 2021 och 2022 jämfört med våra tidigare, men konstaterar samtidigt att visibiliteten är låg”, skriver Nordea.

SAS finansiella omstöpning kommer utöka det egna kapitalet med i storleksordningen 14 miljarder kronor, och också ge en stor ökning av antalet aktier och ägare när exempelvis obligationsägarnas innehav ska konverteras till aktier, till kursen 1:16 kronor per aktie.

Nordea Markets är förvisso säkra på att SAS kommer klara sig givet statligt stöd och goda relationer med obligationsägare, men utspädningen kommer bli enorm, konstaterar bankens analytiker.

SAS aktie stängde på 7:34 kronor på måndagen.