Börsen Nordea behåller sin neutrala rekommendation när det gäller aktier, men ökar på risken i portföljen något med företagsobligationer. Det framgår av storbankens uppdaterade allokeringsstrategi inför hösten. 

Fortsatt stigande marknadsräntor pressade ned aktie- och obligationsmarknaden ytterligare i september, skriver Nordeas chefsstrateg Johan H. Larsson i en sammanfattning av storbankens uppdaterade allokeringsstrategi med rubriken ”Höstrusk”. 

– Med vägledning av Fed har marknaden nu rättat in sig i ledet och en skarp penningpolitisk åtstramning har prisats in, tillägger han. 

Men den höga osäkerheten och de försämrade utsikterna för världsekonomin gör att storbanken behåller sin neutrala allokeringsrekommendation mellan aktier och obligationer. 

– I ett läge där kreditspreadarna gått isär, och där avkastning blivit allt mer attraktiv, väljer vi samtidigt att öka risken något och rekommenderar nu en övervikt företagsobligationer med fokus på EUR IG, skriver Johan H. Larsson och syftar på europeiska företagsobligationer utgivna av bolag med höga kreditbetyg, så kallad ”Investment Grade”. 

Aktiestrategin består fortsatt av en övervikt i USA på bekostnad av Europa. 

– Makroutsikterna sticker ut positivt för USA och förutsättningarna för vinsttillväxt är bättre relativt Europa. Högre energipriser gör större avtryck i Europa, summerar storbanken beslutet i rapporten. 

Nordea påpekar att vinstprognoserna varit förvånansvärt stabila under året. Men nedjusteringar är att vänta.

– Fallande vinster kommer dock inte komma som en överraskning (för aktiemarknaden, reds. anm.). Frågan blir istället hur omfattande revideringen kommer att bli. Givet det mycket pessimistiska sentimentet får man anta att en hel del borde vara inprisat i marknaden, skriver chefsstrategen Johan H. Larsson.