Placera Behåll aktieövervikten och framför allt gäller det bolag med verksamheter som klarar av prishöjningar. Låt bli obligationerna, särskilt de med långa löptider, eftersom kurserna är på väg nedåt när centralbankerna minskar sina tillgångsköp. Det rådet ger Andreas Østerheden, Nordeas chefstrateg i Danmark.

I en artikel på Nordeas danska hemsida ger Andreas Østerheden råden att behålla både aktierna och övervikten, men med den modifikationen att det inte skadar att vara ”selektiv” när det gäller vilka aktier som ska finnas kvar i portföljen. Inflationen oroar inte särskilt, även om det finns tecken på ihållande inflation, vilket oroar investerarna.

Men Nordeas chefstrateg i Köpenhamn ser inflationen som tillfällig, och att läget successivt normaliseras under nästa år.

De bolag som har förmågan att ta ut högre priser blir vinnare under inflationen, bland annat för att de kan vältra över de stigande kostnaderna på kunderna, menar Andreas Østerheden.

– En del industribolag kan drabbas hårdare av stigande energipriser, medan de stora IT-bolagen har större marginaler, och därför kan låta användarna betala, säger han i artikeln.

”Ekonomi med växtvärk”

Han tror vidare att de flesta aktier kommer att klara sig bra trots en relativt hög inflation, även om ekonomin under den här perioden har ”växtvärk”.

– Efterfrågan på varor och produkter är fortsatt hög under det kommande året och ännu kan inte utbudet hänga med. Så det gör lite ont i olika områden i ekonomin under en period, men utbud och efterfrågan anpassar sig till varandra på lite sikt, säger Andreas Østerheden.

Det tar tid att bygga nya fabriker för att öka produktionen, och efterfrågan kommer också på sikt att dämpas, konstaterar han.

– I år har vi sett mycket fin aktieavkastning på cirka 35 procent i USA, mätt i danska kr, även om inflationen varit uppe på 5 procent enskilda månader, mätt i förhållande till senaste året, säger Andreas Østerheden.

Det avgörande för investerarna är hur både inflationen och tillväxten till slut blir under 2022-2023 när pandemin börjar avta, menar han och Nordea ser att inflationen är på väg att toppa i USA, och att den sedan faller tillbaka under nästa år.

– Risken är däremot högre för investerare med många obligationer, särskilt för dem med långa löptider, säger han.

”Lönerna osäker faktor”

Obligationer med långa räntor faller i kurs när den amerikanska centralbanken lämnar sina till tillgångsköp. Det är också huvudskälet till att det är bättre att behålla aktieövervikten just nu, enligt Andreas Østerheden.

Tillsammans med chefsanalytikern Jan Størup Nielsen listar Andreas Østerheden fyra tillfälliga faktorer som delvis ligger bakom inflationen, men som förändras under nästa år, och som därmed totalt sett gör framtidsutsikterna ”mer nyanserade”.

Stigande råvarupriser, till exempel oljepriset, som dubblerats under ett år, stigande el- och naturgaspriser och ökande fraktpriser är tre av faktorerna. Den fjärde är livsmedelspriserna.

Ingen tror att oljepriserna fortsätter öka och komponentbristen kommer att vara övergående, i och med att användarna köpt fler produkter under pandemin, menar Jan Størup Nielsen.

Löneinflationen kan dock ställa till det, och det är den enskilda faktor som kan pressa upp priserna ytterligare.

Østerheden tror att inflationen kommer att vara högre i flera år än den varit de senaste åren, men det blir ändå ingen inflation uppåt 10 procent och många amerikanska verksamheter har visat sig vara lönsamma även vid en inflation på 3-4 procent.

– Vi är långt ifrån 1970-talets okontrollerbara inflation, säger han.