NORDEA: RÖRELSERESULTATET BLEV 1.609 MLN EUR 4 KV (EST 1.418)

2023-02-02 06:36:14

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Nordea redovisar ett rörelseresultat på 1.609 miljoner euro för det fjärde kvartalet 2022. Analytikerna hade i genomsnitt förväntat sig 1.418 miljoner euro enligt Infronts sammanställning av 22 analytikers prognoser.

Räntenettot blev 1.641 miljoner euro, vilket kan jämföras med väntade 1.571 miljoner euro.

Provisionsnettot summerade till 812 miljoner euro, jämfört med snittestimatet på 836 miljoner euro.

De totala intäkterna summerade till 2.898 miljoner euro. Förväntat var 2.691 miljoner euro. Kostnaderna uppgick totalt till 1.239 miljoner euro, mot förväntade 1.190 miljoner.

Kreditförlusterna landade på 59 miljoner euro. Förväntningarna låg vid 83,5 miljoner euro.

Avkastningen på eget kapital var 16,5 procent, jämfört med förväntanssnittet om 13,8 procent.

Kärnprimärkapitalrelationen, som är ett riskviktat mått på storleken på bankens kapitalbas, uppgick till 16,4 procent, jämfört med förväntade 15,9 procent.

Utdelningen föreslås bli 0:80 euro per aktie, att jämföra med förväntade 0:70 euro. Året före var utdelningen 0:69 euro per aktie.Direkt-SE