Bostad Pandemirallyt är över på den svenska bostadsmarknaden och prisuppgångarna dämpas nu. Under 2022 finns risk för en mindre sättning, driven av höga priser som har svårt att öka ytterligare, ett ökat byggande samt större fokus på inflation och räntor. Det sade Nordeas chefsanalytiker Susanne Spector vid en pressträff på onsdagen där hon presenterade bankens nya konjunkturprognos.

”Vi ser risk för en mindre nedgång, en liten sättning som inte får någon större realekonomisk betydelse. Vi ser fortsatt ingen trigger för ett större prisfall på bostadsmarknaden och ett viktigt skäl till det är Riksbanken”, sade hon.

Hon sade att fortsatt låga räntor talar för att det inte blir mer än en mindre nedgång. Dessutom väntas inga ytterligare regeländringar inför riksdagsvalet nästa år.

”Det är dock inte osannolikt att man börjar trappa ned ränteavdraget efter valet”, sade Susanne Spector.

Risk för nytt överutbud av nyproduktion

Bostadsbyggandet i Sverige har växlat upp på senare tid och antalet påbörjade bostäder är nu inte långt under toppnivåerna 2017. Samtidigt ökar befolkningen i en betydligt lägre takt än tidigare, vilket innebär en risk för att det återigen kan byggas upp ett överutbud av nyproducerade bostäder.

Det säger Nordeas chefsanalytiker Susanne Spector till Nyhetsbyrån Direkt efter att Nordea presenterat sin nya konjunkturprognos.

”Fortsätter man att bygga på så här höga nivåer, som är betydligt högre än befolkningstillväxten motiverar, finns en risk att vi kommer tillbaka till situationen 2017, där man byggde betydligt mer än vad marknaden kunde svälja. Vi kan återigen få en situation med ett för högt utbud av bostäder”, säger hon.

Hon säger att de snabbt stigande bostadspriserna under pandemin visserligen kan ses som en indikation på att det behöver byggas mer, men även om det behövs fler bostäder finns en risk om väldigt många nya bostäder kommer ut på marknaden samtidigt.

”Ett plötsligt stigande utbud kommer att dämpa prisutvecklingen”, säger Susanne Spector.

Det ökade byggandet är en anledning till att Nordea i sin nya prognos räknar med en viss sättning på bostadsmarknaden under 2022. Till detta kommer också ett väntat högre utbud av framför allt villor, när äldre som dragit sig för att flytta under pandemin väntas våga göra slag i saken.

”Det blir en dubbeleffekt av att man bygger mycket och att ett utbud som fattats på marknaden kommer tillbaka igen. Till detta kommer räntorna, där man kommer att börja prata mer om stigande räntor framöver. På de här nivåerna har även små skillnader i ränteförväntningarna ganska stor effekt på prisbilden”, säger hon.

Med detta sagt räknar inte Nordea med någon större sättning på bostadsmarknaden och de tror inte heller på samma överutbud av nyproduktion som 2017. Bland annat bygger man mer diversifierat nu, med fler hyresrätter och mer spritt över landet, än vad som gällde då med ett stort byggande av framför allt bostadsrätter runt Stockholm. Samtidigt innebär detta att risken för överutbud kan bli större i andra delar av landet, påpekar Susanne Spector, som tillägger att även nya hyresrätter har en påverkan på bostadspriserna genom att öka det totala utbudet av bostäder.