NORDEA: RÄNTENETTO 4 KV BLEV 4% HÖGRE ÄN KONSENSUS

2023-02-02 06:51:32

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Nordeas räntenetto under det fjärde kvartalet 2022 blev 1.641 miljoner euro, en ökning med 17 procent jämfört med 1.407 miljoner euro i det tredje kvartalet.

Utfallet var 4 procent högre än analytikerprognossnittet på 1.571 miljoner euro enligt Infronts sammanställning.

Uppgången berodde främst på bättre inlåningsmarginaler, som dock delvis motverkades av lägre utlåningsmarginaler, skriver Nordea i bokslutskommunikén.

Nordeas provisionsnetto på 812 miljoner euro var 3 procent sämre än analytikernas snittprognos på 836 miljoner euro. Utfallet var också aningen lägre än provisionsnettot på 816 miljoner euro i det tredje kvartalet. Nordea skriver att lägre intäkter från sparande och placeringar delvis uppvägdes av högre intäkter från betalningar och kort.

Nettoresultat av poster till verkligt värde var i kvartalet 417 miljoner euro, medan väntat var 272 miljoner och resultatet föregående kvartal var 264 miljoner euro. Ökningen förklaras av Nordea med hög efterfrågan från kunder och högre handelsintäkter i Markets, samt högre resultat från Treasurys risksäkring och minskade ränteskillnader som gynnade likviditetsportföljen.Direkt-SE