Räntor Feds signaler om minskade stimulanser får räntor med längre löptid att stiga. Men eftersom Riksbanken flaggar för nollränta även kommande år så väntas de korta boräntorna ligga kvar på samma nivå. Det framgår av Nordeas färska boränteprognos.

Banken konstaterar att den globala konjunkturen mognar allt mer samtidigt som de ekonomiska effekterna från pandemin nu återhämtats i tongivande länder som Kina och USA.

”I den miljön är det hög tid att fasa ut krispolitiken, vilket redan skett i Kina och nu är på gång i USA”, skriver Nordea.

Men mindre stimulanser betyder högre räntor och mindre riskaptit.

”Amerikanska räntor är ledande för många andra länder och när räntor med längre löptider stiger där ser vi liknande mönster på hemmaplan”, skriver Nordea.

Men här i Sverige har Riksbanken, trots stigande inflation, indikerat att den inte ämnar lätta nämnvärt på gasen.

”Tvärtom var budskapet från det senaste penningpolitiska mötet mjukare än vad som var väntat. Stödköpen fortsätter som tidigare planerat och det finns ingen räntehöjning under hela prognosperioden fram till tredje kvartalet 2024”, skriver Nordea.

Sammanfattningsvis gör det att boräntor med kort löptid väntas ligga stilla under prognosperioden. Däremot har räntor med längre löptider nu bottnat och kryper upp något.

”Under en längre tid har räntor med längre löptider legat lägre än de med den kortaste löptiden, vilket gjort det attraktivt att binda lån. Det mönstret fortsätter framöver, men då räntor med längre löptid förväntas stiga blir den räntan man kan binda till högre ju längre ut i prognosperioden vi kommer”, skriver Nordea.

Tabell: Nordeas ränteprognos 

nordea-ranteprognos

Källa: Nordea 27/9-21