Pandemin Börserna har rekylerat upp på stimulanspaket och genom att ett kraftfullt agerande från centralbankerna minskat risken för en akut finansiell härdsmälta till följd av brist på dollar. Coronakrisen är dock på inga sätt över, utan nu riktas marknadernas fokus mot den fortsatt snabba smittspridningen i bland annat USA och när ekonomierna kan gå att öppna igen. Här kommer utvecklingen i Kina att bli viktig att följa. Det säger Martin Enlund, chefsvalutastrateg vid Nordea, till Nyhetsbyrån Direkt.

”Centralbankerna verkar ha lyckats stabilisera och förbättra marknadernas funktionssätt, men det betyder inte att den riktiga krisen är över på något sätt, utan bara att man gjort tillräckligt för att förhindra en total finansiell härdsmälta genom att se till att det finns tillräckligt med dollarlikviditet. Nu handlar allt i stället om myndigheternas kamp mot viruset, de ekonomiska effekterna och eventuella datum för återöppning av ekonomierna i väst”, säger han.

Krisen går nu in i en ny fas, menar han, där finansmarknadens fokus nu riktas mot möjligheterna att kunna öppna ekonomierna igen och hur ekonomin då kommer att återhämta sig. President Donald Trump har gått längst och varit tydlig med att han vill ha USA öppet igen till påsk. Martin Enlund påpekar att det enda exemplet på en ekonomi som stängt och sedan öppnat är Kina, där provinsen Hubei, där coronavirusets spridning startade, just öppnat igen efter flera månaders nedstängning.

”Utvecklingen i Kina de närmaste veckorna kommer att bli väldigt viktig för marknaderna. Det man absolut inte vill se är nya tecken på virusspridning i Kina. Kommer viruset tillbaka i Kina kan förhoppningarna om återöppning i väst komma av sig”, säger han.

Skulle Europa rakt av följa tidtabellen I Hubei skulle det värst drabbade landet Italien kunna öppna igen gradvis mot slutet av maj, men mycket talar för att det är för optimistiskt, menar Martin Enlund. En stor skillnad är att smittspridningen i Kina utanför Hubei snabbt blev ganska hanterbar, till skillnad från Europa, där en mängd andra länder har en snabb smittspridning som fått dem att också stänga ned.

”Man kanske inte ska ha alltför stora förhoppningar om att Europa kan följa Kina här”, säger han.

Han påpekar också att de stora negativa makroekonomiska effekterna av coronapandemin fortsatt ligger framför oss.

”Det kommer att bli riktigt eländigt, med varsel och en arbetslöshet som skjuter i höjden överallt. Vi kommer att få ett riktigt dystert konjunkturförlopp”, säger han.

Ytterligare något som marknaden kan komma att fokusera mer på nu är smittspridningen, som inte visar några tecken på att avtal i till exempel USA, där man alltså diskuterar en öppning igen.

”Marknaden brukar springa i förväg och nu har man nog handlar på alla stimulansåtgärder och räddningspaket. Nu när man fått ett paket i USA kanske man börjar fokusera på Kina igen eller den kraftiga accelerationen i nya fall i USA, som dessutom lär öka ännu mer nu när man ska testa fler. Marknaderna har nog diskonterat för mycket positivt” säger Martin Enlund.