Investeringsstrategi De starka ekonomiska utsikterna gör att Nordea fortsätter att övervikta aktier relativt obligationer. Inom aktiesegmentet höjer banken europeiska aktier till övervikt, visar Nordeas investeringsstrategi för juli.

Under rubriken ”Hett, men inte för hett” konstaterar Nordea strateger att aktiemarknaden återigen börjat stiga efter en kortare paus.

”Fed kommunicerar ett hökaktigare budskap, och minskade stödköp kan komma tidigare än väntat. Vi tror inte att ett sådant besked kommer flytta aktiemarknaden i någon större utsträckning. Såväl makro- som vinstutsikter ger fortsatt stöd, även om det på marginalen är mindre än tidigare. Det kommer även bli svårare för bolagen att överraska positivt på rapportdag. Fortsatt medvind dock, och vi behåller övervikten på aktiesidan”, skriver strategerna.

Inom aktiesegmentet är Europa en favorit och Nordea höjer till övervikt. 

”Europa börjar få upp farten och vi räknar med att den positiva utvecklingen håller i sig, med stöd från en relativt sett lägre värdering och positiva vinstutsikter”, skriver strategerna.

Däremot sänks tillväxtmarknader från neutral till undervikt.

”Omfattande stimulanser i USA och Europa samtidigt som Kina stramar åt och bromsar in talar för utvecklade marknader framför tillväxtmarknader inom aktier”, skriver Nordeastrategerna.

När det gäller sektorer så fortsätter Nordea att övervikta material och finans som bör ha mer att ge när ekonomin stärks och räntorna stiger.

”Vi nedgraderar samtidigt verkstad till neutral och minskar undervikten mot dagligvaror något samtidigt som vi fortsätter rekommendera undervikt mot hälsovård”, skriver strategerna.

Nordeastrategerna ger också rådet att se över portföljen eftersom skillnaden i avkastning mellan aktier, och sektorer, som gått bra respektive dåligt har varit stor.

”Aktieandelen i portföljen har ökat och det kan vara läge att ännu en gång se över vikterna och vid behov rebalansera. I händelse av att aktievikten vuxit sig för stor rekommenderar vi nu att man ser över och återställer till de ursprungliga portföljvikterna”, skriver strategerna.