Elpriset Regeringens förslag om kompensation till hushållen för de höga elpriserna är på marginalen duvaktigt för Riksbanken, enligt Nordea.

”De reala inkomsterna blir högre och kompensationskraven kanske lägre inför de kommande löneförhandlingarna, vilket minskar sannolikheten för en stor uppgång i löneökningarna. Om åtgärden skapar förväntningar om liknande åtgärder i framtiden kan även inflationsförväntningarna påverkas, om än på marginalen”, skriver Nordeas chefsanalytiker Torbjörn Isaksson och analytiker Ludvig Cedemar i en kommentar.

Enligt förslaget om elpriskompensation ska elkunder under december-februari kompenseras för de höga elpriserna, baserat på förbrukning, med en maximal ersättning om 2.000 kronor i månaden, alltså totalt 6.000 kronor. Totalt omfattas 1,8 miljoner hushåll och kompensationen beräknas kosta drygt 6 miljarder kronor. De exakta detaljerna i förslaget är ännu oklara. Moderaterna har också ett förslag om en tillfälligt slopad elskatt i januari-februari, för att stötta hushållen.

Nordea bedömer att regeringens förslag inte kommer att påverka KPI-inflationen officiellt, eftersom det inte lär hinna komma ett formellt beslut före SCB tagit fram KPI för dessa tre månader (där december-KPI publiceras redan nu på fredag).

Kommer ett beslut före KPI beräknas för januari eller februari kommer det dock att påverka inflationen den eller de månaderna. SCB reviderar inte KPI bakåt.

SCB har dock ibland publicerat ett skuggindex med revideringar av inflationen. Om de skulle göra det senare i år skulle det nya förslaget, enligt Nordeas beräkningar, innebära ungefär 0,8 procentenheters lägre inflation för december-februari.